söndag 21 november 2010

Upprop mot grundlagsförändringar!

Den 24 november planerar alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna att rösta igenom en ny grundlag som är mycket negativ för Sverige (Proposition 2009/10:80 // 2009/10:Ku4). Förändringarna innebär följande:

  • Det blir svårare att gå ut ur europeiska unionen om svenska folket så skulle önska eftersom det kommer krävas en förändring av grundlagen innan så kan ske. Därmed urholkas svenskarnas möjlighet att påverka sin egen framtid.
  • Mångkulturalismen befästs i och med att skrivningarna i grundlagen om att främja etniska, kulturella och religiösa grupper blir tvingande. Därmed befästs den politik som förts i snart 40 år och som vi menar varit katastrofal.
  • Betydelsen av det svenska medborgarskapet urholkas i och med att utlänningar i stort jämställs med svenska medborgare och därmed åtnjuter samma rättigheter. Dessutom försvinner kravet på svenskt medborgarskap vid anställningar av känslig karaktär, vilket innebär att utlänningar tillåts ha viktiga och samhällsbärande positioner.

Jag ser dessa förändringar som folkförräderi. Ni som vill protestera kan skriva på ett upprop på: http://upprop.nu/UPEQ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar