måndag 29 november 2010

Asylsökande ungdomar ska läsa Bamse

Migrationsverket ska i ett projekt, lett av Annelie Kungsmann-Persson, ge ut Bamse på sex olika språk. Det riktar sig till asylsökande ungdomar. Bamse läses av små barn. De asylsökande ungdomarna är personer i övre tonåren. Det finns exempel på de som till och med är över 18 år. Jag har svårt för att tro att de är intresserade av att läsa Bamse. Det finns inga gränser på de hårresande dumheter som avlöser varandra i svensk asylpolitik.

http://www.vt.se/nyheter/inrikesnytt.aspx?articleid=5668768

torsdag 25 november 2010

Sverige har inte tagit emot för många flyktingar

Debatten om den svenska asyl- och flyktingpolitiken är snedvriden. Den har som utgångspunkt att alla asylsökande som kommer till Sverige och söker asyl och som får stanna är flyktingar i behov av skydd, men det är missvisande. Av de asylsökande som har fått stanna i Sverige de senaste 30 åren är det bara 5-10 procent som är genuina flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention (Genevekonventionen). Sverige har utvidgat flyktingbegreppet till att omfatta personer som vi inte har förbundit oss att ta emot genom internationella avtal och konventioner och som överhuvudtaget inte är flyktingar.

År 2005 hade Sverige en tillfällig amnestilag som innebar att 17 000 personer som hade fått avslag på sin asylansökningar fick stanna trots att de saknade flyktingskäl. Vissa av dessa 17 000 personerna hade överklagat nej på sina asylansökningar flera gånger. Det finns flera exempel på amnestier som har utdelats till asylsökande under årens lopp som inte har haft legitima skäl att få stanna, men som ändå har fått det. 

Sverige har inte tagit emot för många flyktingar, men har gett uppehållstillstånd till för många asylsökande som saknar flyktingskäl.

onsdag 24 november 2010

Sverige har inte alltid haft massinvandring

Ett av argumenten som förespråkarna för den svenska massinvandringspolitiken för fram (bland andra 7 av 8 riksdagspartier) är att Sverige alltid har haft invandring. Det är mycket stor skillnad på invandringen till Sverige då och nu på följande punkter:

* Det är en väsentlig skillnad mellan arbetskraftsinvandringen av de hantverksskickliga vallonerna på 1600-talet och dagens massiva och okontrollerade asylinvandring som inte är lönsam.

* Det har betydelse var människor kommer ifrån för att kunna smälta in och anpassa sig till det svenska samhället. Här skiljer det sig kraftigt åt mellan olika invandrargrupper. Islamister är inte intresserade av att anpassa sig till Sverige och våra värderingar. Istället vill de islamisera Sverige. Somaliska islamister reser tillbaka till sitt hemland de säger har flytt ifrån och strider för terrororganisationen Al-Shabab.

* Enligt Migrationsverkets statistik fick 102 449 personer uppehållstillstånd förra året. Så många fick inte på långa vägar stanna för årtionden och decennier sedan. Enligt Nationalencyclopedin stannade 900 valloner permanent i Sverige. Så vallonerna var väldigt få.

Varför vill sju av åtta riksdagspartier förstöra Sverige genom massinvandring så att Sverige förändras till oigenkännlighet? Jag vet svaret. De vill vinna röster från de "nya svenskarna".

Källa till Migrationsverkets statistik:
http://www.migrationsverket.se/download/18.78fcf371269cd4cda980001753/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+hel%C3%A5ret+2009.pdf

måndag 22 november 2010

"Det går bra för Malmö", säger Ilmar Reepalu (s)

I 16 år har socialdemokraten Ilmar Reepalu varit kommunalråd i Malmö. Under dessa år har han flera gånger skrivit i tidningar att "det går bra för Malmö". Jag undrar vad alla de som har lämnat Malmö på grund av otrivsel tycker om det - och de är inte få. Orsakerna till emigrationen från Malmö kan spåras till den grova kriminaliteten, massinvandring, mångkultur, islamisering, antisemitism och svenskfientlighet. Detta tycker tydligen Ilmar Reepalu är bra. Många barnfamiljer och de som har pengar lämnar Malmö så fort de har råd till det.

I Sydsvenskan 2001 stod artiklar om en enkät som Malmö stad hade skickat ut till 2250 hushåll som fick svara på varför de hade lämnat Malmö. I enkäten fanns olika svarsalternativ, men invandring fanns inte med bland alternativen. Under kommentarer hade 700 svarat invandring som orsak till flytten från Malmö. Denna enkätundersökning var för nio år sedan, men den är aktuell idag. Det hade varit intressant om Malmö stad hade gjort en ny undersökning där invandring hade varit ett av svarsalternativen.

Att Malmö ökar sin befolkning beror inte på att många etniska svenskar flyttar till staden. Det beror på den massiva asyl- och anhöriginvandringen från fjärran länder som för varje år förändrar Malmö till oigenkännlighet. Detta är något som Ilmar Reepalu och hans rödgröna styre jublar över därför att det säkerställer makten för dessa partier för all framtid i Malmö.

Länkar till artiklarna i Sydsvenskan:

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article11967/Malmobor-flyttar-bort-fran-invandrarna.html

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article12043/Sa-tycker-utflyttarna-om-invandrare.html

söndag 21 november 2010

Upprop mot grundlagsförändringar!

Den 24 november planerar alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna att rösta igenom en ny grundlag som är mycket negativ för Sverige (Proposition 2009/10:80 // 2009/10:Ku4). Förändringarna innebär följande:

  • Det blir svårare att gå ut ur europeiska unionen om svenska folket så skulle önska eftersom det kommer krävas en förändring av grundlagen innan så kan ske. Därmed urholkas svenskarnas möjlighet att påverka sin egen framtid.
  • Mångkulturalismen befästs i och med att skrivningarna i grundlagen om att främja etniska, kulturella och religiösa grupper blir tvingande. Därmed befästs den politik som förts i snart 40 år och som vi menar varit katastrofal.
  • Betydelsen av det svenska medborgarskapet urholkas i och med att utlänningar i stort jämställs med svenska medborgare och därmed åtnjuter samma rättigheter. Dessutom försvinner kravet på svenskt medborgarskap vid anställningar av känslig karaktär, vilket innebär att utlänningar tillåts ha viktiga och samhällsbärande positioner.

Jag ser dessa förändringar som folkförräderi. Ni som vill protestera kan skriva på ett upprop på: http://upprop.nu/UPEQ