måndag 22 november 2010

"Det går bra för Malmö", säger Ilmar Reepalu (s)

I 16 år har socialdemokraten Ilmar Reepalu varit kommunalråd i Malmö. Under dessa år har han flera gånger skrivit i tidningar att "det går bra för Malmö". Jag undrar vad alla de som har lämnat Malmö på grund av otrivsel tycker om det - och de är inte få. Orsakerna till emigrationen från Malmö kan spåras till den grova kriminaliteten, massinvandring, mångkultur, islamisering, antisemitism och svenskfientlighet. Detta tycker tydligen Ilmar Reepalu är bra. Många barnfamiljer och de som har pengar lämnar Malmö så fort de har råd till det.

I Sydsvenskan 2001 stod artiklar om en enkät som Malmö stad hade skickat ut till 2250 hushåll som fick svara på varför de hade lämnat Malmö. I enkäten fanns olika svarsalternativ, men invandring fanns inte med bland alternativen. Under kommentarer hade 700 svarat invandring som orsak till flytten från Malmö. Denna enkätundersökning var för nio år sedan, men den är aktuell idag. Det hade varit intressant om Malmö stad hade gjort en ny undersökning där invandring hade varit ett av svarsalternativen.

Att Malmö ökar sin befolkning beror inte på att många etniska svenskar flyttar till staden. Det beror på den massiva asyl- och anhöriginvandringen från fjärran länder som för varje år förändrar Malmö till oigenkännlighet. Detta är något som Ilmar Reepalu och hans rödgröna styre jublar över därför att det säkerställer makten för dessa partier för all framtid i Malmö.

Länkar till artiklarna i Sydsvenskan:

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article11967/Malmobor-flyttar-bort-fran-invandrarna.html

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article12043/Sa-tycker-utflyttarna-om-invandrare.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar