torsdag 13 januari 2011

Det är olagligt att störa politiska möten

Vänsterextremister som stör sverigedemokraternas offentliga möten säger att de har rätt att göra det, men det har de inte av två anledningar:

* det är olagligt,

* vänsterextremisterna har ej polistillstånd till dessa motdemonstrationer.

Att vänsterextremister stör sverigedemokraternas möten är inte så konstigt. Kommunister har ju aldrig varit anhängare av demokrati och yttrandefrihet.

Jag vill ge en känga till polisen som ofta inte har ingripit mot mötessabotagen och sett till att skydda sverigedemokraternas grundlagsskyddade rätt att anordna offentliga möten utan störningar.

tisdag 11 januari 2011

Sverigedemokraterna vill hjälpa fler flyktingar

Sverigedemokraterna (Sd) beskylls ofta för att vara flyktingfientliga, men det är en lögn. Faktum är att sd vill hjälpa fler flyktingar än vad de övriga riksdagspartierna vill. SD vill öka stödet till FN:s flyktingorgan UNHCR. Det leder till att fler människor får hjälp i krisområdenas närhet.

Sd har inget emot att bevilja asyl i Sverige till personer som är genuina flyktingar. Så här skriver de i en riksdagsmotion:
  

"1.5 Asyl skall endast beviljas åt personer av två kategorier

De som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen). Ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR.
Undantagsvis kan tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas för personer som inte fullt ut lever upp till FN-konventionens krav, men som av ytterst starka humanitära skäl ändå inte omedelbart kan återvända till sitt hemland, närliggande område eller första asylland".

Jag hittar inget "flyktingfientligt" i denna skrivning. Motionen kan läsas i sin helhet på:
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GY02Sf385

Sd är det mest flyktingvänliga partiet i Sveriges Riksdag.

lördag 8 januari 2011

Därför behöver Sverige ingen arbetskraftsinvandring

En seglivad myt är att Sverige behöver öka arbetskraftsinvandringen för att klara av de påstått stora pensionsavgångarna som väntar.

Sverige har sedan många år tillbaka en hög arbetslöshet. Att kraftigt minska denna arbetslöshet har både den nuvarande borgerliga alliansregeringen och tidigare s-regeringar misslyckats med. Problemen behöver inte byggas på med ännu mera arbetskraftsinvandring.

Sverige har massinvandring och har haft så i flera år. Fler än någonsin får permanent uppehållstillstånd. Förra året fick 91 458 personer uppehållstillstånd i Sverige.

Jag håller med sverigedemokraterna som säger nej till arbetskraftsinvandring och vill minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent.