tisdag 11 januari 2011

Sverigedemokraterna vill hjälpa fler flyktingar

Sverigedemokraterna (Sd) beskylls ofta för att vara flyktingfientliga, men det är en lögn. Faktum är att sd vill hjälpa fler flyktingar än vad de övriga riksdagspartierna vill. SD vill öka stödet till FN:s flyktingorgan UNHCR. Det leder till att fler människor får hjälp i krisområdenas närhet.

Sd har inget emot att bevilja asyl i Sverige till personer som är genuina flyktingar. Så här skriver de i en riksdagsmotion:
  

"1.5 Asyl skall endast beviljas åt personer av två kategorier

De som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen). Ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR.
Undantagsvis kan tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas för personer som inte fullt ut lever upp till FN-konventionens krav, men som av ytterst starka humanitära skäl ändå inte omedelbart kan återvända till sitt hemland, närliggande område eller första asylland".

Jag hittar inget "flyktingfientligt" i denna skrivning. Motionen kan läsas i sin helhet på:
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GY02Sf385

Sd är det mest flyktingvänliga partiet i Sveriges Riksdag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar